Brist på installationselektriker

Publicerad – juli 05, 2016

Förra veckan presenterade Arbetsförmedlingen sin halvårsprognos om framtida bristyrken – ”Var finns jobben?”. Rapporten visar att framtiden ger goda möjligheter att få jobb för de som väljer att utbilda sig till installationselektriker

Enligt Arbetsförmedlingen är det den byggboom vi upplever idag, på grund av bostadsbristen i storstäderna, som resulterar i en ökad efterfrågan av bland annat installationselektriker. Efterfrågan är så pass stor att installationselektriker klassas som en av tjugo yrkesgrupper inom kategorin Övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på arbetskraft (minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2017.

I rapporten nämner Arbetsförmedlingen även att det väntas en ökad efterfrågan på Larmtekniker och Automationstekniker på arbetsmarknaden.

Du kan läsa hela rapporten här.

Är du intresserad av att läsa installationselektriker hos oss? Läs mer via den här länken.

Är du intresserad av någon av våra andra elektrikerutbildningar kan du läsa här.

//Teknikutbildarna