Kraftfullt samarbete mellan Bilfinger och Teknikutbildarna

Publicerad – mars 30, 2016

För att samordna utbildningar för 200 personer utspridda på olika orter krävs en stabil och pålitlig utbildningsleverantör. Det vet Ulla Augustsson, utbildningsplanerare på industrikoncernen Bilfinger, som sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete med Teknikutbildarna.

Vår samarbetspartner Utbildning.se har intervjuat Ulla Augustsson, utbildningsplanerare och -samordnare på Bilfinger Industrial Services AB, om hur hon tycker att samarbetet med Teknikutbildarna fungerar. För att läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt företag, läs mer här eller kontakta oss genom vårt kontaktformulär.
bilfinger_logo-2x
Ulla jobbar som utbildningsplanerare och -samordnare på Bilfinger Industrial Services AB. Hon köper in och samordnar utbildningar för företagets cirka 200 anställda.
Bilfinger är en teknik- och servicekoncern som utvecklar, bygger, underhåller och driver anläggningar och byggnader för industrin, energisektorn och fastigheter. De driver bland annat energiföretaget Fortums kraftanläggningar.

Ulla hade jobbat på Fortum sedan 2001, men flyttade över från Fortum till Bilfinger vid årsskiftet 2014/2015 i och med att Bilfinger tog över personalen från Fortum. I flytten tog hon med sig de flesta av sina arbetsuppgifter från tiden på Fortum, vilket i huvudsak innebär att Ulla idag arbetar med att boka utbildningar för samtliga anställda på Bilfinger – Hydro Power.

Utbildningarna hon bokar innefattar framför allt de utbildningar som Fortum ställer krav på, såsom elsäkerhetsutbildningar. Dessa kravutbildningar köper Ulla in från Teknikutbildarna, som hon sedan tre-fyra år tillbaka har ett samarbete med. Ulla upptäckte Teknikutbildarna i ett skede då hon plockade in offerter och tittade på vilka som kunde erbjuda bäst priser:
– Vi började plocka in offerter och tittade på var priserna var mest humana, så det var på den vägen det började. Det var under Fortum-tiden som vi hittade dem och nu fick vi ett väldigt bra pris hos Teknikutbildarna.
Idag har de ett nära samarbete och Ulla har en kontaktperson på Teknikutbildarna som hon hör av sig till när ett utbildningsbehov uppstår.

”…senast tog hon offerter från fyra utbildare innan valet föll på Teknikutbildarna, då de kunde erbjuda ett bra pris och hon var mycket nöjd med dem sedan tidigare.”

Utspridd verksamhet

Ulla Augustsson är spindeln i ett nät som sträcker sig över ett brett geografiskt område. Bilfingers huvudkontor ligger i Kungälv och det finns även ett kontor i Stenungssund. Själv sitter hon i norra Jämtland, 27 mil norr om Östersund. Det är på Ulla det yttersta ansvaret för att allt ska fungera ligger, vilket innebär en hel del fix.
– Men processen blir enklare för varje år, i och med att man lär sig vad som passar bäst för personalen inom de olika områdena, konstaterar Ulla.

När det uppstår ett behov av någon slags utbildning är Ulla ansvarig för hela bokningsprocessen. I inledningsskedet är det någon som säger till sin chef att den vill gå en specifik utbildning. Därefter kommer chefen till Ulla och ber henne boka den. Då tar Ulla kontakt med någon av utbildarna – senast tog hon offerter från fyra utbildare innan valet föll på Teknikutbildarna, då de kunde erbjuda ett bra pris och hon var mycket nöjd med dem sedan tidigare. Därefter kollar Ulla upp hur många som ska gå utbildningen samt tar reda på strategiska platser där utbildningen ska hållas – antingen i egna lokaler eller på konferensanläggningar.
– Jag bokar hela paketet så att säga, berättar Ulla. Har vi egna lokaler blir det en annan handpåläggning med just bokning av lunch och sådana saker. Är det i mindre orter måste man meddela då att vi kommer tjugo personer och ska äta lunch, det behöver man ju inte i städerna, där kan det ramla in tjugo stycken utan att det gör så mycket.

När allt är klart med utbildningsbokningen skickar Ulla ut kallelser till de som ska gå kursen. Hon har en lista på var de ska gå någonstans och kollar om alla har möjlighet att gå de datumen. Om de inte kan så bokar hon om – allt går via Ulla, som även sköter avbokningar.

Mångskiftande utbildningsbehov

Hur kan Ulla hålla koll på vilka kompetenser som behövs och se över vilka behov som finns hos personalstyrkan? Först och främst har Bilfinger ett antal kravutbildningar som personalen måste genomgå.
– Fortum har vissa krav på personalen för att vi överhuvudtaget ska få komma in i deras anläggningar. Det är säkerhetsutbildningar som vi måste ha för att få komma in, däribland en ESA-utbildning. Det är intervall på ESA-utbildningarna på tre år. Dessa är registrerade i ett system hos oss, i vilket det poppar upp en notis när det är dags för en grupp att gå en ny ESA-utbildning.

Intervallerna för de olika utbildningarna ser lite olika ut. Arbetsmiljöverket rekommenderar att man ska gå ESA vart tredje år, men det är inget krav från deras sida. Däremot är det lagkrav på att om man arbetar med svetsning och liknande ska gå en utbildning i Heta arbeten. Sedan finns det andra utbildningar som Bilfinger har krav på att personalen ska ha, såsom hjärt-lungräddning och Första hjälpen. Sedan är det olika vilka utbildningar man som anställd behöver gå, beroende på vad man jobbar med och vad man behöver för att klara arbetsuppgifterna. Yrkesbefattningarna inom företaget är många:
– Dels har vi servicetekniker som arbetar på anläggningarna och kraftstationerna. Sedan har vi projektledare och då är det andra typer av utbildningar som är mer inriktade för deras verksamheter, såsom BAS-U och BAS-P om de ska arbeta med en ny- eller ombyggnation. Vidare finns personal ute på stationeringarna som sköter distributionsnätet, alltså elnätet. Den personalen har helt andra utbildningar och krav på sig, såsom motorsågsutbildningar, de får inte ta ner träd utan att ha den utbildningen.

Utöver utbildningar där man åker iväg någonstans så hålls även utbildningar på plats på Bilfingers olika kontor. Även då är Ulla alltid på något sätt inblandad:
– Vi har ofta interna utbildningar som rör hela personalen, då ska samtliga vara med. Jag kan bli inblandad då också när det kommer till att samordna och boka lokaler.

Logistik en utmaning

När det kommer till vilka utmaningar Ulla ser i sitt dagliga arbete kommer logistiken snabbt på tal.
– Ja, om man tittar på utbildningarna så är det logistiken. Man tittar alltid på ekonomin och pengarna och det får inte kosta så mycket. Utbildningar kostar mycket – det spelar ingen roll hur man vrider och vänder på det. Men så är det logistiken att få det att gå ihop. Det är min stora utmaning vad det gäller utbildningar. Den delen är lättare idag, men det kan ändå vara en utmaning att få så få resor på deltagarna som möjligt.

I och med att verksamheten är så pass utspridd som den är måste Ulla när hon bokar utbildningarna även ta hänsyn till logistiken och säkerställa att resorna inte blir för långa för deltagarna. Det gäller att få till utbildningarna på bra och strategiska platser. Ett alternativ för att kringgå denna logistik är distansutbildningar. Det är dock inget de använder sig särskilt mycket av i dagsläget. En distansutbildning kostar ofta en del, samtidigt som de ofta dessutom kräver att den som går kursen har någon som sitter bredvid dem och ser till så att de gör proverna och lär sig allt korrekt. Ulla upplever dessutom också att det finns ett värde i att man som grupp kan åka iväg och göra någonting tillsammans:
– Det ligger ett stort värde i att träffa andra och få utbyte och diskussioner. Det tror jag är väldigt nyttigt för alla – att man får träffa kollegor och utbyta erfarenheter. ’

Ja, det är just det här med hur läraren är. För många utbildningar, det har jag ju själv varit med om, där man tycker man inte får ut någonting av utbildningen – att man bara tuggar på om samma saker, men Tekniktutbildarna har gjort det mer intressant och mera lättillgängligt”

Positiv feedback når fram

I sitt system kan Ulla få en överblick över varje anställd och vilka utbildningar personen i fråga ska gå.
– Vissa utbildningar behöver du bara gå en gång, såsom motorsågskörkortet. Bas-U/Bas-P är ju också sådana utbildningar, men känner man att man behöver uppdatera sig så får man givetvis göra det.
Ulla håller inte själv i några feedbacksamtal med de anställda där de kan säga vad de vill och behöver om det gått någon utbildning. Det samtalet sker med deras respektive chefer under medarbetarsamtalen. Där kommer det upp om den anställde vill gå någon särskild utbildning som är relaterad till kraftverk exempelvis, men som inte finns med i någon kravlista. Chefen meddelar då Ulla vilken utbildning det gäller, så går hon vidare och bokar den.
Att de anställda är nöjda med Teknikutbildarnas kurser märker Ulla bland annat genom att göra stickprov, vilket i praktiken innebär att Ulla hör sig för om hur den anställde upplevde kursen – hur föreläsaren var, om upplägget funkade bra – den typen av enkla frågor. Om föreläsaren inte är bra så brukar man få reda på det, menar Ulla – ”det här var inget bra, det här funkade inte, det här var ingen bra föreläsare”.

Men som de haft det nu har det varit väldigt bra med Teknikutbildarna. Ulla utvecklar:
– Ja, det är just det här med hur läraren är. För många utbildningar, det har jag ju själv varit med om, där man tycker man inte får ut någonting av utbildningen – att man bara tuggar på om samma saker, men Tekniktutbildarna har gjort det mer intressant och mera lättillgängligt. Man tar in det på ett annat sätt. Och det gör man ju om man har en bra föreläsare, man får med sig det på ett annat sätt.

”Jag kan bara säga att samarbetet med Teknikbildarna har fungerat otroligt bra. Trots att vi ofta har många turer fram och tillbaka med ändringar hit och dit så har det aldrig varit några problem. Det har fungerat jättebra”

Flexibel samarbetspartner

Det är inte bara de anställda som är nöjda med Teknikutbildarna. Även Ulla är det. Efter att ha köpt in utbildningar från dem under många år har hon hunnit upprätta en stabil relation med Teknikutbildarna, som hon ständigt återkommer till.
– I och med att jag har etablerat de här kontakterna tycker jag att det fungerar så väldigt bra. För vi känner varandra och det blir ju många turer fram och tillbaka. Då är det jättebra att ha den här kontakten. Det är många gånger man måste ändra saker snabbt och det funkar så bra med Teknikutbildarna.

Ulla upplever att Teknikutbildarna har bra föreläsare, bra innehåll, upplägget är bra och deltagarna upplever att de får med sig allt. Vidare är de ofta nöjda även med det som är runtomkring, såsom att de blir bjudna på lunch och fika.
– Det är viktigt tror jag när de är ute att just det fungerar också, att företaget bjuder på lunch och fika. En lunch kostar inte mycket men det gör stor skillnad för deltagarna.

Avslutningsvis vill Ulla ge en stor eloge till Teknikutbildarna. Hon är mycket nöjd med samarbetet och har bara positiva saker att säga om utbildningsleverantören:
– Jag kan bara säga att samarbetet med Teknikbildarna har fungerat otroligt bra. Trots att vi ofta har många turer fram och tillbaka med ändringar hit och dit så har det aldrig varit några problem. Det har fungerat jättebra, säger Ulla med eftertryck. Teknikutbildarna ska ha en stor eloge.