Fortsatt ljus framtid för elektriker

Publicerad – mars 24, 2016

Arbetsförmedlingen och SCB har presenterat årets första prognoser för arbetsmarknadens utveckling. Prognoserna, som bygger på intervjuer med arbetsgivare, förutspår en god arbetsmarknad för elektriker.

god arbetsmarknad för elektriker
Bild: SCB
Två gånger varje år presenterar SCB och Arbetsförmedlingen prognoser över hur arbetsmarknaden kommer att ändras under de närmsta åren, för elektriker ser den fortsatt god ut. Prognoserna bygger på intervjuer med arbetsgivare, där var fjärde tror att de kommer nyanställa under året och fler än hälften säger att de kommer behöva anställa fler inom en treårsperiod. Vidare säger prognosen att arbetsmarknaden i dagsläget är balanserad för nyutexaminerade men att det är brist på elektriker med yrkesvana.

Kortsiktigt ser prognoserna goda ut för alla Teknikutbildarnas inriktningar. Arbetsförmedlingen bedömer att det blir liten konkurrens om jobben under 2016 för Industrielektriker, Installationselektriker, Automationstekniker samt Larm- och säkerhetstekniker. Att prognosen är god för elektriker idag beror på att byggkonjekturen är fortsatt stark (installations- och industrielektriker), teknikutvecklingen inom tillverkningsindustrin (automationstekniker) och att efterfrågan växer på övervaknings- och säkerhetstjänster(larm- och säkerhetstekniker).

Är du intresserad av att utbilda dig till elektriker? Läs mer om vår utbildning här, läs mer om varje inriktning här eller hör av dig via kontaktformuläret nedan.

Källa: Arbetsförmedlingen