En framtidsinvestering

Publicerad – mars 03, 2016

Allmän behörighet hos Teknikutbildarna – En investering som fortsätter att öppna dörrar

Tusen meter ner i marken, nere i Renströmsgruvans djup utanför Skellefteå utvinner Boliden Mineral zink, koppar, guld och silver. Där nere i underjorden tillbringar också 29-åriga Ola Nordberg större delen av sina dagar som elarbetsledare. En viktig och ansvarsfull roll som han inte haft om det inte vore för Teknikutbildarnas kurs i Allmän behörighet – en utbildning som var värd att resa 40 mil för.
allmän behörighet Ola Nordberg arbetade som montör inom gruvindustrin i nio år innan han fick chansen att läsa Teknikutbildarnas halvdistansutbildning Allmän behörighet. Han började kursen i augusti 2014 och blev klar i februari 2015. Efter månader av studier och ett par turer de 40 milen från och till studieorten Sundsvall hade han den behörighet som krävs för att axla rollen som elarbetsledare.
Idag ansvar Ola för att leda och fördela arbetet för tio elektriker och montörer. Det är på honom det yttersta ansvaret ligger att alla elarbeten i gruvan utförs på ett säkert sätt.

Riskfyllt arbete under jord

Arbetet Ola Nordberg leder är riskfyllt i dubbel bemärkelse. Dels för att det innebär att handskas med el, dels för att det äger rum på 1430 meters djup. Att alla går hem helskinnade från jobbet beskriver han därför som sin huvudsakliga arbetsuppgift:
– Det är min främsta uppgift att se till att ingen gör sig illa, och det är en utmaning varje dag. I och med att vi är en underjordsgruva så lurar faran där ständigt. Elen är ju jättefarlig på så vis att den inte luktar eller syns – och om du känner den, då är det redan försent, konstaterar Ola.

Ungefär 60 procent av sin arbetstid tillbringar han under jord. Resterande 40 procent hittar man honom på sitt kontor som ligger i anslutning till gruvhissen. Där planerar han arbetet och för in arbetsordrar. Som behörighetsansvarig är det hans uppgift att se till så att alla hans underställda har rätt verktyg och rätt material för arbetet de ska utföra.
– Den här behörigheten fungerar i elektrikeryrket precis som när du övningskör bil, förklarar Ola. När du övningskör har du en behörig med körkort som sitter till höger om dig. Ungefär på samma sätt fungerar det här. Jag har ju licensen och mina 10 underanställda jobbar på den. Det är min uppgift att se till att de gör rätt och har rätt kunskaper för jobbet.

Höga förväntningar

Att ha allmän elbehörighet var ett krav för att få tjänsten som ansvarig elektriker i Renströmsgruvan. Bakgrunden var att man i området gjorde en omorganisation ansvarsfördelningsmässigt. Det finns flera olika gruvor i närområdet, berättar Ola. Tidigare var det en person som hade ansvar för allihop. När de istället ville ha en person för varje område efterlyste de en elarbetsledare med behörighet. Företaget Boliden mineral, där Ola är anställd, betalade utbildningen åt honom.
– Jajamän, de satsar på en. Det är ju trevligt! skrattar Ola.

Han hade ingen särskild utbildning sedan tidigare utöver behörighet BB1 från gymnasiet. Däremot hade han arbetserfarenheten från sina nio år som montör. Innan Ola började Allmän behörighet-kursen var förväntningarna höga. Han såg fram emot att tillfoga ett lager teori till de mer praktiska erfarenheter han redan hade:
– Det finns mycket lagar inom elområdet och innan kursen såg jag fram emot att få mer teoretiska och djupare kunskaper om det jag jobbat med under nio år. När man gick i gymnasiet läste man ungefär liknande kurser, men då visste man inte ens vad en elmotor var. Denna gång hade man sett saker i verkligheten.

Flexibelt upplägg med blandad distans

Hur frigör man tid och utrymme för att genomföra en fem månader lång vidareutbildning samtidigt som man har ett heltidsjobb att sköta? För Ola var Teknikutbildarnas upplägg med halvdistansutbildning ett passande upplägg. Kursen var en lärarledd distanskurs, vilket fungerande så att kursdeltagarna sammanstrålade i Sundsvall en gång i månaden. Där skrev de prov och gick igenom nästa kursavsnitt, medan resten av tiden vigdes åt egna studier hemma.
– Det är jättebra att det är ett sådant upplägg, tycker jag. Det kostar ju pengar om man ska ta ledigt några månader och studera.

Om man stötte på problem under hemmastudierna fanns läraren hela tiden till hands via mail eller telefon. Läraren, Evert, beskriver Ola som ”kanon”:
– Han förstod ju att det var meningen att vi ska lära oss, inte att han ska stå där och prata på om paragrafer. Han sänkte sig själv till vår nivå i början. Det tycker jag var jättebra. Han var ju nästan pensionär, så han hade varit med jättelänge. Så hade han varit gymnasielärare också en gång i tiden, vilket gjorde att han även var van att arbeta med ungdomar och förstå att alla kanske inte har så lätt att lära.

Givande erfarenhetsutbyten i klassrummet

Listan på vad Ola hann lära sig under utbildningens fem månader kan göras lång. Hur saker och ting fungerar, hur de ska fungerar, lagar och regler, vilket ansvar man har som individ och behörighetsansvar, summerar Ola lärdomarna. Utöver de teoretiska aspekterna var det framför allt kontakten med de andra kursdeltagarna som gav ett bestående intryck. Med sina varierande åldrar, inriktningar och erfarenheter utgjorde studiekamraterna en brokig skara:
– Vi elever hade ju väldigt olika bakgrund. Somliga var välstuderade och andra var det ju inte. Den äldsta var närmare 60 och den yngsta var runt 25. Där fanns mycket att lära från andra genom att höra om vad de varit med om och genom vilka misstag de lärt sig. Personliga berättelser glömmer man inte på samma sätt som man kan glömma matematiska formler.

Kurs som öppnat både ögon och karriärmöjligheter

När Ola tänker tillbaka på utbildningen kommer han inte ihåg varenda siffra. Desto viktigare vet han nu däremot exakt var han ska hitta svaret om det är någonting han funderar över. Till sin hjälp har han föreskrifterna, litteraturen han fick med från kursen och datormjukvaror. Han upplever att kursen har gjort så att han fått upp ögonen och jobbar på ett annat sätt än tidigare:
– Man målar ju alltid uppe en bild av någonting, men nu när man vet hur det är så är det ju bättre. Innan visste jag inte att det fanns så mycket lagar och regler, utan jag tänkte att det var väl bara att skruva upp det där uttaget – funkar det så funkar det, ungefär. Det är lätt att tänka så när man är ung och dum och inte vet bättre.

Ola vill rekommendera kursen Allmän behörighet till alla som vill ha mer ansvarskännande.
– Som montör jobbar du på någon annans licens och då behöver man inte vara så ansvarskännande. Allmän behörighet är en bra kurs om du vill utvecklas inom el-yrket och även om du tänkt starta eget. Då måste du också ha den här licensen.

Om Ola riktar kikarsiktet mot sin egen framtid så vill han gärna fortsätta att utvecklas inom branschen:
– Någon gång i framtiden vill jag gärna bli mer ingenjör och konstruktör. Kanske mer bygga anläggningar från ritning, istället för att som nu utföra jobb som någon annan ritat upp. Då är den här kursen verkligen en bra grund.

Det råder alltså ingen tvekan om att erfarenheterna från kursen kommer att fortsätta påverka hans karriärs riktning.
– Ja, med mina kunskaper blir jag ju väldigt mycket mer attraktiv på arbetsmarknaden också. Det är inte så många som har allmän behörighet, vilket leder till att det är brist på sådana människor. Så min yrkeskarriär är mycket lättare nu att välja – jag blir mer attraktiv om man säger så, fastslår Ola.

Vår samarbetspartner Utbildning.se har pratat med teknikutbildaralumnen Ola Nordberg. Ola läste Allmän behörighet i Sundsvall och nu arbetar han som elarbetsledare hos Boliden Mineral i Renströmsgruvan utanför Skellefteå.